Π.Μ.Σ. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική ΝοημοσύνηΥποβολή Αίτησης

Απονεμόμενος Τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διάρκεια Φοίτησης: 18 Μήνες

Τόπος Διεξαγωγής: Α.Π.Θ.

Δυνατότητα Μερικής Φοίτησης: Ναι

Έναρξη: Οκτώβριος 2018 (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ)

Εσωτερικός Κανονισμός
Δίπτυχο Πληροφοριακό Έντυπο

Επισκόπηση του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. καλύπτει μια ευρεία έκταση γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα, όρος που αναφέρεται συλλογικά στον ήχο, την εικόνα, το βίντεο, το γραπτό και προφορικό λόγο, τα βιοσήματα, αλλά και τα γραφικά και τα εικονικά περιβάλλοντα.

Η ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας που κομίζουν τα ψηφιακά μέσα απαιτεί εξειδίκευση και ισχυρές βάσεις στην Επεξεργασία Σήματος/Εικόνας/Εικονοσειρών, Τεχνητή Όρασης, Γραφικά, Αναγνώριση Προτύπων/Υπολογιστικής Νοημοσύνη καθώς και των σχετικών τεχνολογιών (π.χ. Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, Εγκεφαλικές Διεπαφές, Γλωσσική Τεχνολογία, Κινούμενα Γραφικά). Το Π.Μ.Σ. προσφέρει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριές που θα το παρακολουθήσουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσουν σε μερικούς από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων δεδομένων ψηφιακών μέσων, τα κοινωνικά δίκτυα, ο παγκόσμιος ιστός, το Ίντερνετ των αντικειμένων, χωρίς να εξαιρούνται τα πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα της κοινωνικής ζωής.

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τα μέλη του διεθνώς αναγνωρισμένου Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, τα οποία διεξάγουν πρωτοπόρα έρευνα και διαθέτουν εκτενέστατο έργο στις προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές. Το Εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο, διαθέτοντας ισχυρή υπολογιστική υποδομή και διατάξεις μετρήσεων και καταγραφών (συστήματα πολλαπλών καμερών, συστοιχίες μικροφώνων, μαγνητικά συστήματα καταγραφής κίνησης, εγκεφαλικές διεπαφές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη) τελευταίας τεχνολογίας. Το Π.Μ.Σ. παρέχει κατάρτιση σε βάθος στη σχεδίαση, ανάλυση και τις δεξιότητες διαχείρισης, που σχετίζονται με τη θεωρία και την πρακτική της βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στους τομείς των ψηφιακών μέσων και της υπολογιστικής νοημοσύνης.

 

Δομή του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 8 μαθημάτων, που είναι ισοκατανεμημένα στα δύο πρώτα εξάμηνα, και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο. Τα μαθήματα δύναται να προσφέρονται στην Αγγλική. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί μετεξέλιξη της ομώνυμης κατεύθυνσης που προσφέρθηκε επί 13 έτη στο Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Επικοινωνίες» του Τμήματος Πληροφορικής ως αυτόνομο Πρόγραμμα, κατ’ απαίτηση της πρόσφατης νομοθεσίας.

Τα 8 μαθήματα, που απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, επιλέγονται από τον ακόλουθο κατάλογο:

Χειμερινό Εξάμηνο

(επιλογή 4 μαθημάτων)

Εαρινό Εξάμηνο

(επιλογή 4 μαθημάτων)

Ανάλυση Βιοσημάτων-Νευροπληροφορική

Βαθιά Μάθηση και Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων

Δυναμικά Συστήματα: Εφαρμογές σε σήματα, ρομποτική, οικονομία*

Γλωσσική Τεχνολογία

Παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Εικονική Πραγματικότητα

Πολύπλοκα Συστήματα: Από την κοινωνία στο web*

Επεξεργασία Σήματος για Εγκεφαλικές Διεπαφές

Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων-Χρονοσειρές

Κοινωνικά Μέσα*

Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Βίντεο*

Τεχνητή Όραση

* Προσφέρονται εναλλάξ κάθε έτος.

 

Σταδιοδρομία
Το Π.Μ.Σ. καλύπτει μια ευρεία έκταση γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την απόκτηση σφαιρικής γνώσης σε τρέχοντα και μελλοντικά θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας ψηφιακών μέσων καθώς και των σχετικών τεχνολογιών. Στοχεύει στην προετοιμασία των αποφοίτων του για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε μια μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων, που περιλαμβάνει όχι μόνο τα πεδία των ψηφιακών μέσων και της υπολογιστικής νοημοσύνης, αλλά και τομείς όπως η ιατρική πληροφορική, τα οικονομικά, η καινοτομία, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικής, η διαχείριση έργων και η απασχόληση σε κρατικούς φορείς.

Οι απόφοιτοί μας σταδιοδρομούν σε μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες όπως NCR, SRI International, BETA CAE Systems, Wind Hellas ή σε κρατικούς φορείς (π.χ. αξιωματικοί διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων στην Ελληνική Αστυνομία). Πολλοί απόφοιτοι επέλεξαν σταδιοδρομία προσανατολισμένη στην έρευνα, εκπονώντας διδακτορικές διατριβές ή/και καταλαμβάνοντας θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια, όπως Texas A&M (ΗΠΑ), Imperial College και Middlesex University (Ην. Βασίλειο), Henan University (Κίνα) Trinity College (Ιρλανδία), University of Maastricht (Ολλανδία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή εργαζόμενοι ως ερευνητές σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα, όπως το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ.

 

Δίδακτρα/υποτροφίες
Δίδακτρα πλήρους φοίτησης, για τα 3 εξάμηνα σπουδών € 1800

Ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια. Οι υποτροφίες συνεπάγονται την υποχρέωση εκτέλεσης επικουρικού (διδακτικού) έργου.

 

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

Λεπτομέρειες σχετικές με τα απαραίτητα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψηφίων και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μετά την έγκριση ίδρυσης του από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη»
Υποβολή Αίτησης

pms_info@csd.auth.gr