Πολιτική ΑπορρήτουΥποβολή Αίτησης

1. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει αυτή η ιστοσελίδα;

1.1 Φόρμες Επικοινωνίας και Σύνδεσμοι Email

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας (π.χ. Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ) που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή κάποιον σύνδεσμο email (email links), τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα από τα δεδομένα που εισάγετε στις αντίστοιχες φόρμες δεν αποστέλλονται σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μας ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για μελλοντική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

2. Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επίθετο και email) μόνο όταν αυτοί τα υποβάλλουν στο σύστημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας ώστε να κατηγοριοποιηθούν (με βάση το Π.Μ.Σ.) και να χρησιμοποιηθούν για τη μελλοντική ενημέρωση των χρηστών.

3. Σχετικά με τους servers της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ φιλοξενείται σε servers που παρέχει το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βρίσκονται μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Για την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται προς και από την ιστοσελίδα του τμήματος, χρησιμοποιείται ένα πιστοποιητικό ασφαλείας SSL. Βεβαιωθείτε ότι στη διεύθυνση URL του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) που χρησιμοποιείτε, γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου https και όχι του http.

4. Παραβιάσεις Δεδομένων

Σε περίπτωση που παραβιαστούν και κλαπούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή σε βάσεις δεδομένων τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, θα ενημερώσουμε μέσα σε 72 ώρες από την παραβίαση όλους τους χρήστες και τις σχετικές αρχές.

5. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με βάση τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην ιστοσελίδα μας. Οι αλλαγές θα γίνουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ελέγχτε τη συγκεκριμένη σελίδα περιστασιακά.

pms_info@csd.auth.gr